تهیه رایگان منابع علمی از سامانه تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی

تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱۳۹۵ / ساعت ۰۶:۵۷:۴۳ ثانیه | کد خبر : 3764 |
مروجان می توانند به صورت رایگان از سامانه تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی استفاده نمایند.
مروجان می توانند به صورت رایگان از سامانه تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی استفاده نمایند.

تهیه رایگان منابع علمی از سامانه تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی

مروجان می توانند به صورت رایگان از سامانه تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی استفاده نمایند.

بنابر گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان : معاون ترویج وزارت جهاد کشاورزی با بیان این خبر گفت : به منظور توانمند سازی کارشناسان و بخصوص مروجان مسئول پهنه، در مراکز جهاد کشاورزی سامانه تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی راه اندازی شده است.

کاظم خاوازی افزود : کارشناسان و مروجان مسئول پهنه می توانند با مراجعه به سایت www.rilib.ir منابع علمی مورد نیاز خود را تهیه نمایند.

کلیدواژه ها