خبر جهاد کشاورزی خوزستان: prajk.ir - RSS Feeds خبر کشاورزی prajk.ir http://prajk.ir/category/rss Sat, 07 Dec 2019 04:31:57 خبر جهاد کشاورزی خوزستان: prajk.ir fa-ir افزایش عملکرد محصول با کودهای با کیفیت http://prajk.ir/news/12223/افزایش-عملکرد-محصول-با-کودهای-با-کیفیت http://prajk.ir/news/12223/افزایش-عملکرد-محصول-با-کودهای-با-کیفیت زهره معظم زاده Sat, 07 Dec 2019 01:56:29 سطح سبز مزارع کلزای امیدیه به500 هکتار رسید http://prajk.ir/news/12222/سطح-سبز-مزارع-کلزای-امیدیه-به500-هکتار-رسید http://prajk.ir/news/12222/سطح-سبز-مزارع-کلزای-امیدیه-به500-هکتار-رسید امیدیه موسوی Sat, 07 Dec 2019 06:18:57 انجام طرح تغذیه سالم در جامعه زنان روستایی در امیدیه http://prajk.ir/news/12221/انجام-طرح-تغذیه-سالم-در-جامعه-زنان-روستایی-در-امیدیه http://prajk.ir/news/12221/انجام-طرح-تغذیه-سالم-در-جامعه-زنان-روستایی-در-امیدیه امیدیه موسوی Sat, 07 Dec 2019 05:42:24 برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی اصول تغذیه در گندم و کلزا در امیدیه http://prajk.ir/news/12220/برگزاری-کارگاه-آموزشی-ترویجی-اصول-تغذیه-در-گندم-و-کلزا--در-امیدیه http://prajk.ir/news/12220/برگزاری-کارگاه-آموزشی-ترویجی-اصول-تغذیه-در-گندم-و-کلزا--در-امیدیه امیدیه موسوی Sat, 07 Dec 2019 04:17:40 برکت برنج خوزستان در سایه زهکشی اراضی http://prajk.ir/news/12219/برکت-برنج-خوزستان-در-سایه-زهکشی-اراضی http://prajk.ir/news/12219/برکت-برنج-خوزستان-در-سایه-زهکشی-اراضی حدود 6 هزار میلیارد تومان گردش مالی و درآمدی شلتوک های کشت شده در خوزستان به دست آمد. زهره معظم زاده Sat, 07 Dec 2019 03:53:47 سود بیش از 5 هزار میلیارد تومانی حاصل از طرح 550 هزار هکتاری در خوزستان http://prajk.ir/news/12218/سود-بیش-از-5-هزار-میلیارد-تومانی-حاصل-از-طرح-550-هزار-هکتاری-در-خوزستان http://prajk.ir/news/12218/سود-بیش-از-5-هزار-میلیارد-تومانی-حاصل-از-طرح-550-هزار-هکتاری-در-خوزستان رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان می گوید: سود حاصل تولید محصولات طرح 550 هزار هکتاری در استان 5 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است. زهره معظم زاده Sat, 07 Dec 2019 03:53:12 جلسه ستاد فنی در شهرستان امیدیه http://prajk.ir/news/12217/جلسه-ستاد-فنی-در-شهرستان-امیدیه http://prajk.ir/news/12217/جلسه-ستاد-فنی-در-شهرستان-امیدیه امیدیه موسوی Sat, 07 Dec 2019 03:41:24 پیام شکرگزاری رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان برای بارش باران http://prajk.ir/news/12216/پیام-شکرگزاری-رییس-سازمان-جهاد-کشاورزی-خوزستان-برای-بارش-باران http://prajk.ir/news/12216/پیام-شکرگزاری-رییس-سازمان-جهاد-کشاورزی-خوزستان-برای-بارش-باران رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در پیامی بارش رحمت الهی را موجب خوشحالی کشاورزان دانست. زهره معظم زاده Sat, 07 Dec 2019 06:19:44 اتمام کشت گندم در مزارع امیدیه http://prajk.ir/news/12215/اتمام-کشت-گندم-در-مزارع-امیدیه http://prajk.ir/news/12215/اتمام-کشت-گندم-در-مزارع-امیدیه امیدیه موسوی Sat, 07 Dec 2019 03:28:21 افزایش عملکرد زراعی و راندمان آبی با کشت جوی و پشته ای گندم http://prajk.ir/news/12214/افزایش-عملکرد-زراعی-و-راندمان-آبی-با-کشت-جوی-و-پشته-ای-گندم http://prajk.ir/news/12214/افزایش-عملکرد-زراعی-و-راندمان-آبی-با-کشت-جوی-و-پشته-ای-گندم بیش از 9 هزار هکتار از راضی گندم خوزستان به رئش کف جوی و روی پشته کشت می شود. زهره معظم زاده Sat, 07 Dec 2019 02:32:43 شکوفا شدن توانمندی زنان روستایی با ساخت باغچه های سالم خانگی در هندیجان http://prajk.ir/news/12213/شکوفا-شدن-توانمندی-زنان-روستایی-با-ساخت-باغچه-های-سالم-خانگی-در-هندیجان http://prajk.ir/news/12213/شکوفا-شدن-توانمندی-زنان-روستایی-با-ساخت-باغچه-های-سالم-خانگی-در-هندیجان دوره آموزشی کاشت و داشت سبزیجات در بهبهان برگزار شد. زهره معظم زاده Sat, 07 Dec 2019 02:31:52 ترویج بیمه محصولات زراعی و باغی در رامشیر http://prajk.ir/news/12212/ترویج-بیمه-محصولات-زراعی-و-باغی-در-رامشیر http://prajk.ir/news/12212/ترویج-بیمه-محصولات-زراعی-و-باغی-در-رامشیر دوره آموزشی و آشنایی با بیمه محصولات زراعی، باغی برگزار شد. زهره معظم زاده Sat, 07 Dec 2019 02:31:12 تولید ۱۵ هزار تن برنج مرغوب چمپا از شالیزارهای رامهرمز http://prajk.ir/news/12211/تولید-۱۵-هزار-تن-برنج-مرغوب-چمپا-از-شالیزارهای-رامهرمز http://prajk.ir/news/12211/تولید-۱۵-هزار-تن-برنج-مرغوب-چمپا-از-شالیزارهای-رامهرمز برداشت شلتوک از مزارع رامهرمز به پایان رسید. زهره معظم زاده Sat, 07 Dec 2019 02:30:16 سمپاشی مزارع کلزا رامشیر آغاز شد http://prajk.ir/news/12210/سمپاشی-مزارع-کلزا-رامشیر-آغاز-شد http://prajk.ir/news/12210/سمپاشی-مزارع-کلزا-رامشیر-آغاز-شد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر از آغاز عملیات سمپاشی علیه علف های هرز در مزارع کلزا این شهرستان خبر داد جاسم نهیرات Sat, 07 Dec 2019 01:32:44 تولید ۱۵ هزار تن برنج مرغوب چمپا از شالیزارهای رامهرمز http://prajk.ir/news/12209/تولید-۱۵-هزار-تن-برنج-مرغوب-چمپا-از-شالیزارهای-رامهرمز http://prajk.ir/news/12209/تولید-۱۵-هزار-تن-برنج-مرغوب-چمپا-از-شالیزارهای-رامهرمز رامهرمز ار Thu, 05 Dec 2019 10:48:52 برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با علف های هرز در گندم زارهای رامشیر http://prajk.ir/news/12208/برگزاری-کارگاه-آموزشی-مبارزه-با-علف-های-هرز-در-گندم-زارهای-رامشیر http://prajk.ir/news/12208/برگزاری-کارگاه-آموزشی-مبارزه-با-علف-های-هرز-در-گندم-زارهای-رامشیر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر از برگزاری کارگاه آشنایی با مهم ترین آفات مزارع گندم درمرکز خدمات مشراگه این شهرستان خبر داد. جاسم نهیرات Thu, 05 Dec 2019 12:32:56 برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با علف های هرز در گندم زارهای رامشیر http://prajk.ir/news/12207/برگزاری-کارگاه-آموزشی-مبارزه-با-علف-های-هرز-در-گندم-زارهای-رامشیر http://prajk.ir/news/12207/برگزاری-کارگاه-آموزشی-مبارزه-با-علف-های-هرز-در-گندم-زارهای-رامشیر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر از برگزاری کارگاه آشنایی با مهم ترین آفات مزارع گندم درمرکز خدمات آزاده در این شهرستان خبر داد جاسم نهیرات Thu, 05 Dec 2019 12:30:56 ترویج روش های نوین کشاورزی در رامشیر http://prajk.ir/news/12206/ترویج-روش-های-نوین-کشاورزی-در-رامشیر http://prajk.ir/news/12206/ترویج-روش-های-نوین-کشاورزی-در-رامشیر دوره آموزشی ترویج روش های نوین کشاورزی در شهرستان رامشیر برگزار شد. جاسم نهیرات Thu, 05 Dec 2019 12:23:29 شناسایی و مبارزه با علفهای هرز کلزا در رامشیر http://prajk.ir/news/12205/شناسایی-و-مبارزه-با-علفهای-هرز-کلزا-در-رامشیر http://prajk.ir/news/12205/شناسایی-و-مبارزه-با-علفهای-هرز-کلزا-در-رامشیر کارگاه آموزشی شناسایی و مبارزه با علفهای هرز کلزا درمرکز خدمات آزاده شهرستان رامشیر برگزار شد. جاسم نهیرات Thu, 05 Dec 2019 12:19:57 شناسایی و مبارزه با علفهای هرز کلزا در رامشیر http://prajk.ir/news/12204/شناسایی-و-مبارزه-با-علفهای-هرز-کلزا-در-رامشیر http://prajk.ir/news/12204/شناسایی-و-مبارزه-با-علفهای-هرز-کلزا-در-رامشیر کارگاه آموزشی شناسایی و مبارزه با علفهای هرز کلزا درمرکز خدمات مشراگه شهرستان رامشیر برگزار شد. جاسم نهیرات Thu, 05 Dec 2019 12:19:03 برگزاری دوره آموزشی آشنائی با خدمات بیمه محصولات کشاورزی در مرکز خدمات آزاده شهرستان رامشیر http://prajk.ir/news/12203/برگزاری-دوره-آموزشی-آشنائی-با-خدمات-بیمه-محصولات-کشاورزی-در-مرکز-خدمات-آزاده-شهرستان-رامشیر http://prajk.ir/news/12203/برگزاری-دوره-آموزشی-آشنائی-با-خدمات-بیمه-محصولات-کشاورزی-در-مرکز-خدمات-آزاده-شهرستان-رامشیر در راستای حمایت از کشاورزان در برابر خسارات احتمالی سال جاری؛ دوره آموزشی آشنائی با خدمات بیمه محصولات کشاورزی باحضور 50نفر از کشاورزان وکارشناسان شهرستان برگزار شد. جاسم نهیرات Thu, 05 Dec 2019 12:10:35 برگزاری دوره آموزشی آشنائی با خدمات بیمه محصولات کشاورزی در مرکز خدمات مشراگه شهرستان رامشیر http://prajk.ir/news/12202/برگزاری-دوره-آموزشی-آشنائی-با-خدمات-بیمه-محصولات-کشاورزی-در-مرکز-خدمات-مشراگه-شهرستان-رامشیر http://prajk.ir/news/12202/برگزاری-دوره-آموزشی-آشنائی-با-خدمات-بیمه-محصولات-کشاورزی-در-مرکز-خدمات-مشراگه-شهرستان-رامشیر در راستای حمایت از کشاورزان در برابر خسارات احتمالی سال جاری؛ دوره آموزشی آشنائی با خدمات بیمه محصولات کشاورزی باحضور 50نفر از کشاورزان وکارشناسان شهرستان برگزار شد جاسم نهیرات Thu, 05 Dec 2019 12:08:21 صیانت از خاک سررشته امور بخش کشاورزی خوزستان http://prajk.ir/news/12201/صیانت-از-خاک-سررشته-امور-بخش-کشاورزی-خوزستان http://prajk.ir/news/12201/صیانت-از-خاک-سررشته-امور-بخش-کشاورزی-خوزستان صیانت از منابع آب و خاک سررشته همه اموری است که در بخش کشاورزی استان اجرا می شود زهره معظم زاده Wed, 04 Dec 2019 05:57:35 تلاش برای پوشش صد درصدی واکسیناسیون بروسلوز دام ها در خوزستان http://prajk.ir/news/12200/تلاش-برای-پوشش-صد-درصدی-واکسیناسیون-بروسلوز-دام-ها-در-خوزستان http://prajk.ir/news/12200/تلاش-برای-پوشش-صد-درصدی-واکسیناسیون-بروسلوز-دام-ها-در-خوزستان حدود 628 هزار رأس دام علیه بیماری بروسلوز واکسینه شدند. زهره معظم زاده Wed, 04 Dec 2019 04:48:56 پیش بینی برداشت 90 هزار تن مرکبات در خوزستان http://prajk.ir/news/12199/پیش-بینی-برداشت-90-هزار-تن-مرکبات-در-خوزستان http://prajk.ir/news/12199/پیش-بینی-برداشت-90-هزار-تن-مرکبات-در-خوزستان عملیات برداشت مرکبات تا نیمه اسفند ماه در استان ادامه دارد. زهره معظم زاده Wed, 04 Dec 2019 04:48:12 ثبت نام عضویت در سامانه همیار طبیعت http://prajk.ir/news/12198/ثبت-نام-عضویت-در-سامانه-همیار-طبیعت http://prajk.ir/news/12198/ثبت-نام-عضویت-در-سامانه-همیار-طبیعت سامانه همیار طبیعت راه اندازی شد. زهره معظم زاده Wed, 04 Dec 2019 04:47:29 بهره برداری از یک طرح آبیاری تحت فشار در مسجد سلیمان http://prajk.ir/news/12197/بهره-برداری-از-یک-طرح-آبیاری-تحت-فشار-در-مسجد-سلیمان http://prajk.ir/news/12197/بهره-برداری-از-یک-طرح-آبیاری-تحت-فشار-در-مسجد-سلیمان یک طرح آبیاری تحت فشار با اعتبار بیش از یک میلیارد و 900 میلیون ریال در مسجدسلیمان به بهره برداری رسید. زهره معظم زاده Wed, 04 Dec 2019 04:46:46 اجرای پروژه بهبود تغذیه زنان روستایی و عشایری با ایجاد باغچه های خانگی http://prajk.ir/news/12196/اجرای-پروژه-بهبود-تغذیه-زنان-روستایی-و-عشایری-با-ایجاد-باغچه-های-خانگی http://prajk.ir/news/12196/اجرای-پروژه-بهبود-تغذیه-زنان-روستایی-و-عشایری-با-ایجاد-باغچه-های-خانگی فاطمه قنواتی Wed, 04 Dec 2019 12:37:34 اطلاعیه شماره 21 هواشناسی http://prajk.ir/news/12195/اطلاعیه-شماره-21-هواشناسی http://prajk.ir/news/12195/اطلاعیه-شماره-21-هواشناسی مدیریت بحران به بهره برداران بخش کشاورزی نسبت به قوع باران و برف هشدار داد. زهره معظم زاده Tue, 03 Dec 2019 06:43:55 |بهره برداری طرح آبیاری http://prajk.ir/news/12194/|بهره-برداری-طرح-آبیاری http://prajk.ir/news/12194/|بهره-برداری-طرح-آبیاری مسجدسلیمان سمیه کمالی Tue, 03 Dec 2019 06:34:57