خبر جهاد کشاورزی خوزستان: prajk.ir - RSS Feeds خبر کشاورزی prajk.ir http://prajk.ir/category/rss Fri, 16 Nov 2018 06:22:49 خبر جهاد کشاورزی خوزستان: prajk.ir fa-ir آمادگی کامل سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در پی هشدار مدیریت بحران http://prajk.ir/news/9761/آمادگی-کامل-سازمان-جهاد-کشاورزی-خوزستان-در-پی-هشدار-مدیریت-بحران http://prajk.ir/news/9761/آمادگی-کامل-سازمان-جهاد-کشاورزی-خوزستان-در-پی-هشدار-مدیریت-بحران از مدیران درخواست شده حداکثر همکاری را با فرمانداران شهرستان ها به عمل آورند زهره معظم زاده Wed, 14 Nov 2018 07:24:18 برنامه ریزی جهت افزایش 25 تا 30 درصدی گندم دیم و آبی در خوزستان http://prajk.ir/news/9760/برنامه-ریزی-جهت-افزایش-25-تا-30-درصدی-گندم-دیم-و-آبی-در-خوزستان http://prajk.ir/news/9760/برنامه-ریزی-جهت-افزایش-25-تا-30-درصدی-گندم-دیم-و-آبی-در-خوزستان جلسه ای جهت هم اندیشی برای اجرای پلات فرم های پروژه ایران -سیمیت در خوزستان برگزار گردید. زهره معظم زاده Wed, 14 Nov 2018 04:47:13 برگزاری کلاس آموزشی بهداشت کار کشاورزی در بندر ماهشهر http://prajk.ir/news/9759/برگزاری-کلاس-آموزشی-بهداشت-کار-کشاورزی-در-بندر-ماهشهر http://prajk.ir/news/9759/برگزاری-کلاس-آموزشی-بهداشت-کار-کشاورزی-در-بندر-ماهشهر lبندر ماهشهر بهوند Wed, 14 Nov 2018 04:14:45 توسعه و پایداری تولید گندم در رامشیر http://prajk.ir/news/9758/توسعه-و-پایداری-تولید-گندم-در-رامشیر http://prajk.ir/news/9758/توسعه-و-پایداری-تولید-گندم-در-رامشیر سایت های الگویی کندم و کلزا و دام در شهرستان رامشیر اجرا شد. زهره معظم زاده Wed, 14 Nov 2018 03:06:43 بخشیدن جان دوباره به نخل های شادگان http://prajk.ir/news/9757/بخشیدن-جان-دوباره-به-نخل-های-شادگان http://prajk.ir/news/9757/بخشیدن-جان-دوباره-به-نخل-های-شادگان لایروبی نهر حمود در شادگان به پایان رسید. زهره معظم زاده Wed, 14 Nov 2018 03:05:48 توزیع نهاده های کشاورزی گندم و کلزا در هویزه http://prajk.ir/news/9756/توزیع-نهاده-های-کشاورزی-گندم-و-کلزا-در-هویزه http://prajk.ir/news/9756/توزیع-نهاده-های-کشاورزی-گندم-و-کلزا-در-هویزه بیش از 2 هزار و 800 تن بذر گندم و کلزا بین کشاورزان هویزه توزیع شده است. زهره معظم زاده Wed, 14 Nov 2018 03:05:03 آغاز برداشت گوجه فرنگي ازمزارع باغملک http://prajk.ir/news/9755/آغاز-برداشت-گوجه-فرنگي-ازمزارع-باغملک http://prajk.ir/news/9755/آغاز-برداشت-گوجه-فرنگي-ازمزارع-باغملک پیش بینی می شود بیش از 10 هزار تن گوجه فرنگی در باغملک برداشت گردد. زهره معظم زاده Wed, 14 Nov 2018 03:04:29 برداشت محصولات تابستانه از مزارع رامهرمز http://prajk.ir/news/9754/برداشت-محصولات-تابستانه-از-مزارع-رامهرمز http://prajk.ir/news/9754/برداشت-محصولات-تابستانه-از-مزارع-رامهرمز بیش از 4 هزار و 300 تن محصول تابستانه در شهرستان رامهرمز برداشت شده است. زهره معظم زاده Wed, 14 Nov 2018 03:00:45 تأمین سوخت کشت های پاییزه در هفتکل http://prajk.ir/news/9753/تأمین-سوخت-کشت-های-پاییزه-در-هفتکل http://prajk.ir/news/9753/تأمین-سوخت-کشت-های-پاییزه-در-هفتکل بیش از 300 هزار لیتر گازوئیل بین کشاورزان هفتکل توزیع شده است. زهره معظم زاده Wed, 14 Nov 2018 03:00:06 آشنایی بیشتر کشاورزان هفتکلی با نحوه کشت کلزا و گندم http://prajk.ir/news/9752/آشنایی-بیشتر--کشاورزان-هفتکلی-با-نحوه-کشت-کلزا-و-گندم http://prajk.ir/news/9752/آشنایی-بیشتر--کشاورزان-هفتکلی-با-نحوه-کشت-کلزا-و-گندم هفتگل هفتگل Wed, 14 Nov 2018 02:34:19 اجرای4 سایت الگویی در رامشیر http://prajk.ir/news/9751/اجرای4-سایت-الگویی-در-رامشیر http://prajk.ir/news/9751/اجرای4-سایت-الگویی-در-رامشیر سایت های الگویی تولیدی ـ ترویجی در شهرستان رامشیر اجرا گردید. جاسم نهیرات Tue, 13 Nov 2018 10:11:48 ارزیابی 800 ذخیره ژنتیکی گندم در دزفول http://prajk.ir/news/9750/ارزیابی-800-ذخیره--ژنتیکی-گندم-در-دزفول http://prajk.ir/news/9750/ارزیابی-800-ذخیره--ژنتیکی-گندم-در-دزفول در پروژه ایران- سیمیت در دزفول 800 ذخیره ژنتیکی گندم ارزیابی شده است. زهره معظم زاده Tue, 13 Nov 2018 06:11:23 آغاز برداشت محصولات تابستانه در دشت آزادگان http://prajk.ir/news/9749/آغاز-برداشت-محصولات-تابستانه-در-دشت-آزادگان http://prajk.ir/news/9749/آغاز-برداشت-محصولات-تابستانه-در-دشت-آزادگان پیش بینی می شود بیش از 72 هزار تن محصول تابستانه در شهرستان دشت آزادگان برداشت شود. زهره معظم زاده Tue, 13 Nov 2018 05:00:39 ترویج روش های نوین کشاورزی در هویزه http://prajk.ir/news/9748/ترویج-روش-های-نوین-کشاورزی-در-هویزه http://prajk.ir/news/9748/ترویج-روش-های-نوین-کشاورزی-در-هویزه دوره آموزشی کشت های پاییزه در شهرستان هویزه برگزار شد. زهره معظم زاده Tue, 13 Nov 2018 05:00:04 توزیع نهاده های کشاورزی جهت کشت پاییزه در آغاجاری http://prajk.ir/news/9747/توزیع-نهاده-های-کشاورزی-جهت-کشت-پاییزه-در-آغاجاری http://prajk.ir/news/9747/توزیع-نهاده-های-کشاورزی-جهت-کشت-پاییزه-در-آغاجاری کود و بذر مورد نیاز کشت های پاییزه بین کشاورزان آغاجاری توزیع گردید. زهره معظم زاده Tue, 13 Nov 2018 04:59:03 حمایت از کشاورزان رامهرمزی با اعطای تسهیلات کشت های پاییزه http://prajk.ir/news/9746/حمایت-از-کشاورزان-رامهرمزی-با--اعطای-تسهیلات-کشت-های-پاییزه http://prajk.ir/news/9746/حمایت-از-کشاورزان-رامهرمزی-با--اعطای-تسهیلات-کشت-های-پاییزه پرداخت تسهیلات کشت های پاییزه در رامهرمز آغاز شد. زهره معظم زاده Tue, 13 Nov 2018 04:58:25 حفاظت و حمایت از اراضی ملی در شادگان http://prajk.ir/news/9745/حفاظت-و-حمایت-از-اراضی-ملی-در-شادگان http://prajk.ir/news/9745/حفاظت-و-حمایت-از-اراضی-ملی-در-شادگان کلاس آموزشی حفاظت از اراضی ملی در شهرستان شادگان برگزار شد. زهره معظم زاده Tue, 13 Nov 2018 04:57:31 اجرای سایت الگویی گندم با تکنیک اصلی قطع آب در شهرستان هویزه http://prajk.ir/news/9744/اجرای-سایت-الگویی-گندم-با-تکنیک-اصلی-قطع-آب-در-شهرستان-هویزه http://prajk.ir/news/9744/اجرای-سایت-الگویی-گندم-با-تکنیک-اصلی-قطع-آب-در-شهرستان-هویزه هویزه هویزه Tue, 13 Nov 2018 03:36:18 بیش از 325 هزار لیتر سوخت (گازوئیل ) در شهرستان هفتکل توزیع شد http://prajk.ir/news/9743/بیش-از-325-هزار-لیتر-سوخت-(گازوئیل-)-در-شهرستان-هفتکل-توزیع-شد http://prajk.ir/news/9743/بیش-از-325-هزار-لیتر-سوخت-(گازوئیل-)-در-شهرستان-هفتکل-توزیع-شد هفتگل هفتگل Tue, 13 Nov 2018 02:38:20 کاشت پائیزه جو در ایذه آغاز شد http://prajk.ir/news/9742/کاشت-پائیزه-جو-در-ایذه-آغاز-شد http://prajk.ir/news/9742/کاشت-پائیزه-جو-در-ایذه-آغاز-شد اهواز - ایرنا - مدیر جهاد کشاورزی ایذه گفت : کاشت پاییزه جو درسطح 20 هزار هکتار از مزارع ایذه آغاز شده است. زهره معظم زاده Tue, 13 Nov 2018 02:21:25 آغاز برداشت گوجه فرنگی در سطح 500 هکتار در شهرستان باغملک http://prajk.ir/news/9741/آغاز-برداشت-گوجه-فرنگی-در-سطح-500-هکتار--در-شهرستان-باغملک http://prajk.ir/news/9741/آغاز-برداشت-گوجه-فرنگی-در-سطح-500-هکتار--در-شهرستان-باغملک مدير جهاد کشاورزي شهرستان باغملک با اعلام اين خبر گفت: عمليات برداشت گوجه فرنگي در سطح 500هکتار آغاز شده است. منگشتی باغملک Tue, 13 Nov 2018 02:01:10 ارزآوری بیش از یک هزار میلیارد تومانی محصولات، ارمغان طرح مقام معظم رهبری در خوزستان http://prajk.ir/news/9740/ارزآوری-بیش-از-یک-هزار-میلیارد-تومانی-محصولات،-ارمغان-طرح-مقام-معظم-رهبری-در-خوزستان http://prajk.ir/news/9740/ارزآوری-بیش-از-یک-هزار-میلیارد-تومانی-محصولات،-ارمغان-طرح-مقام-معظم-رهبری-در-خوزستان وزیر جهاد کشاورزی در خوزستان گفت: یک هزار و 500 میلیارد تومان ارزش افزوده محصولات تولید شده در فاز اول طرح 550 هزار هکتاری بوده است. زهره معظم زاده Tue, 13 Nov 2018 01:51:11 افتتاح طرح احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی در باوی http://prajk.ir/news/9739/افتتاح-طرح-احداث-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی-در-باوی http://prajk.ir/news/9739/افتتاح-طرح-احداث-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی-در-باوی با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی طرح احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی در باوی افتتاح شد. زهره معظم زاده Tue, 13 Nov 2018 06:39:23 توزیع مایحتاج اساسی در سطح شهرستان http://prajk.ir/news/9738/توزیع-مایحتاج-اساسی-در-سطح-شهرستان http://prajk.ir/news/9738/توزیع-مایحتاج-اساسی-در-سطح-شهرستان ناهید رضوی Tue, 13 Nov 2018 12:08:07 برداشت پرتقال از باغ های مرکبات اندیکا آغاز شد http://prajk.ir/news/9737/برداشت-پرتقال-از-باغ-های-مرکبات-اندیکا-آغاز-شد http://prajk.ir/news/9737/برداشت-پرتقال-از-باغ-های-مرکبات-اندیکا-آغاز-شد برداشت پرتقال از سطح 35 هکتار از باغ های مرکبات این شهرستان آغاز شد. زهره معظم زاده Mon, 12 Nov 2018 10:59:09 توزیع نهاده های کشاورزی گندم و کلزا در شهرستان هویزه http://prajk.ir/news/9736/توزیع-نهاده-های-کشاورزی-گندم-و-کلزا-در-شهرستان-هویزه http://prajk.ir/news/9736/توزیع-نهاده-های-کشاورزی-گندم-و-کلزا-در-شهرستان-هویزه هویزه هویزه Mon, 12 Nov 2018 04:10:12 برگزاری دوره پدافند غیر عامل http://prajk.ir/news/9735/برگزاری-دوره-پدافند-غیر-عامل http://prajk.ir/news/9735/برگزاری-دوره-پدافند-غیر-عامل ناهید رضوی Mon, 12 Nov 2018 04:06:28 اتمام لایروبی نهر حمود http://prajk.ir/news/9734/اتمام-لایروبی-نهر-حمود http://prajk.ir/news/9734/اتمام-لایروبی-نهر-حمود ناهید رضوی Mon, 12 Nov 2018 03:56:50 - http://prajk.ir/news/9733/- http://prajk.ir/news/9733/- به گزارش روابط عمومی شیلات خوزستان در جلسه هم اندیشی بررسی راهکارهای مقابله با تاثیرات خشکسالی بر روند آبزی پروری، که به همت معاون توسعه آبزی پروری شیلات ایران و دعوت از استان‌های مهم آبزی پروری کشور اعم از استان خوزستان، گیلان، مازندران، گلستان و پژوهشکده آبزی پروری برگزارگردید. و موانع وچالش‌های آبزی پروری مورد بررسی قرار گرفت. رزاق بدوی Mon, 12 Nov 2018 03:56:18 برگزاری کلاس های ترویجی همزمان با کشت های پاییزه http://prajk.ir/news/9732/برگزاری-کلاس-های-ترویجی-همزمان-با-کشت-های-پاییزه http://prajk.ir/news/9732/برگزاری-کلاس-های-ترویجی-همزمان-با-کشت-های-پاییزه هویزه هویزه Mon, 12 Nov 2018 02:57:00