خبر جهاد کشاورزی خوزستان: prajk.ir - RSS Feeds خبر کشاورزی prajk.ir http://prajk.ir/category/rss Mon, 21 Oct 2019 07:57:24 خبر جهاد کشاورزی خوزستان: prajk.ir fa-ir حفظ و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی اراضی تحت پوشش طرح رهبری http://prajk.ir/news/11994/حفظ-و-نگهداری-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-اراضی-تحت-پوشش-طرح-رهبری http://prajk.ir/news/11994/حفظ-و-نگهداری-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-اراضی-تحت-پوشش-طرح-رهبری رامهرمز ار Mon, 21 Oct 2019 02:56:17 شهرستان رامهرمز همسو با نهضت کشت کلزا http://prajk.ir/news/11993/شهرستان-رامهرمز-همسو-با-نهضت-کشت-کلزا http://prajk.ir/news/11993/شهرستان-رامهرمز-همسو-با-نهضت-کشت-کلزا رامهرمز ار Mon, 21 Oct 2019 02:49:57 انتصاب در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان http://prajk.ir/news/11992/انتصاب-در-سازمان-جهاد-کشاورزی-خوزستان http://prajk.ir/news/11992/انتصاب-در-سازمان-جهاد-کشاورزی-خوزستان مدیر شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان منصوب شد. زهره معظم زاده Mon, 21 Oct 2019 08:11:17 کشت کلزا در بیش از هزار هکتار از مزارع امیدیه آغاز شد http://prajk.ir/news/11991/کشت-کلزا-در-بیش-از-هزار-هکتار-از-مزارع-امیدیه-آغاز-شد http://prajk.ir/news/11991/کشت-کلزا-در-بیش-از-هزار-هکتار-از-مزارع-امیدیه-آغاز-شد امیدیه موسوی Mon, 21 Oct 2019 05:39:39 کاهش مصرف آب با استفاده از خزانه های نشایی http://prajk.ir/news/11990/کاهش-مصرف-آب-با-استفاده-از-خزانه-های-نشایی http://prajk.ir/news/11990/کاهش-مصرف-آب-با-استفاده-از-خزانه-های-نشایی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان گفت: کشت کلزا به صورت نشایی علاوه بر کاهش مصرف آب، هزینه تولید را کاهش می دهد. زهره معظم زاده Mon, 21 Oct 2019 12:06:42 آبیاری های نوین دهستان های خوزستان را سبز می کند http://prajk.ir/news/11989/آبیاری-های-نوین-دهستان-های-خوزستان-را-سبز-می-کند http://prajk.ir/news/11989/آبیاری-های-نوین-دهستان-های-خوزستان-را-سبز-می-کند بیش از 30 میلیارد تومان تسهیلات آبیاری های نوین در خوزستان پرداخت گردیده است. زهره معظم زاده Mon, 21 Oct 2019 03:59:59 آغاز کشت محصولات پاییزه در شهرستان رامشیر با محوریت کلزا http://prajk.ir/news/11988/آغاز-کشت-محصولات-پاییزه-در-شهرستان-رامشیر-با-محوریت-کلزا http://prajk.ir/news/11988/آغاز-کشت-محصولات-پاییزه-در-شهرستان-رامشیر-با-محوریت-کلزا بیش از 24هزار هکتار از اراضی آبی شهرستان رامشیر زیر کشت محصولات پاییزه می رود. جاسم نهیرات Mon, 21 Oct 2019 03:21:13 برداشت چشم بلبلی ها از مزارع حمیدیه http://prajk.ir/news/11987/برداشت-چشم-بلبلی-ها-از-مزارع-حمیدیه http://prajk.ir/news/11987/برداشت-چشم-بلبلی-ها-از-مزارع-حمیدیه برداشت لوبیا چشم بلبلی از مزارع حمیدیه آغاز شد. زهره معظم زاده Mon, 21 Oct 2019 03:18:35 کلزا اولویت کشت های پاییزه در رامهرمز http://prajk.ir/news/11986/کلزا-اولویت-کشت-های-پاییزه-در-رامهرمز http://prajk.ir/news/11986/کلزا-اولویت-کشت-های-پاییزه-در-رامهرمز در سال جاری در 4 هزار هکتار از مزارع رامهرمز کلزا کشت می شود. زهره معظم زاده Mon, 21 Oct 2019 03:15:46 فقدان پایه های حمل آبزیان و کمبود صنایع تبدیلی ، مشکل صادرات بخش کشاورزی خوزستان http://prajk.ir/news/11985/فقدان-پایه-های-حمل-آبزیان-و-کمبود-صنایع-تبدیلی-،-مشکل-صادرات-بخش-کشاورزی-خوزستان http://prajk.ir/news/11985/فقدان-پایه-های-حمل-آبزیان-و-کمبود-صنایع-تبدیلی-،-مشکل-صادرات-بخش-کشاورزی-خوزستان بیش از 212 تن محصول کشاورزی از استان صادر شده است. زهره معظم زاده Mon, 21 Oct 2019 04:51:03 اطلاعیه شماره 18 هواشناسی http://prajk.ir/news/11984/اطلاعیه-شماره-18-هواشناسی http://prajk.ir/news/11984/اطلاعیه-شماره-18-هواشناسی اولین سامانه بارشی پاییز در راه خوزستان است. زهره معظم زاده Sun, 20 Oct 2019 06:37:20 یادی از شهید مدافع حرم علی محمد قربانی http://prajk.ir/news/11983/یادی-از-شهید-مدافع-حرم-علی-محمد-قربانی http://prajk.ir/news/11983/یادی-از-شهید-مدافع-حرم-علی-محمد-قربانی زهره معظم زاده Sun, 20 Oct 2019 05:50:08 دوره آموزشی آشنایی با قانون حفظ کاربری اراضی http://prajk.ir/news/11982/دوره-آموزشی-آشنایی-با-قانون-حفظ-کاربری-اراضی http://prajk.ir/news/11982/دوره-آموزشی-آشنایی-با-قانون-حفظ-کاربری-اراضی مسجدسلیمان سمیه کمالی Sun, 20 Oct 2019 05:39:43 دوره مهارتی پرورش زنبور عسل http://prajk.ir/news/11981/دوره-مهارتی-پرورش-زنبور-عسل http://prajk.ir/news/11981/دوره-مهارتی-پرورش-زنبور-عسل مسجدسلیمان سمیه کمالی Sun, 20 Oct 2019 05:36:56 آغاز انعقاد قرارداد کشت های پاییزه در حمیدیه http://prajk.ir/news/11980/آغاز-انعقاد-قرارداد-کشت-های-پاییزه-در-حمیدیه http://prajk.ir/news/11980/آغاز-انعقاد-قرارداد-کشت-های-پاییزه-در-حمیدیه 25 هزار هکتار از مزارع شهرستان حمیدیه زیر کشت محصولات پاییزه می رود. زهره معظم زاده Sun, 20 Oct 2019 05:07:05 توسعه کشت کلزا در اراضی 550 هزار هکتاری رامهرمز http://prajk.ir/news/11979/توسعه-کشت-کلزا-در-اراضی-550-هزار-هکتاری-رامهرمز http://prajk.ir/news/11979/توسعه-کشت-کلزا-در-اراضی-550-هزار-هکتاری-رامهرمز کلاس های آموزشی کشت کلزا در رامهرمز برگزار شد. زهره معظم زاده Sun, 20 Oct 2019 05:02:33 تثبیت نیتروژن خاک با کشت حبوبات http://prajk.ir/news/11978/تثبیت-نیتروژن-خاک-با-کشت-حبوبات http://prajk.ir/news/11978/تثبیت-نیتروژن-خاک-با-کشت-حبوبات برداشت حبوبات تابستانه از مزارع شهرستان امیدیه آغاز شد. زهره معظم زاده Sun, 20 Oct 2019 04:59:06 آشنایی با آفات و بیماری های برنج در شهرستان آغاجاری http://prajk.ir/news/11977/آشنایی-با-آفات-و-بیماری-های-برنج-در-شهرستان-آغاجاری http://prajk.ir/news/11977/آشنایی-با-آفات-و-بیماری-های-برنج-در-شهرستان-آغاجاری کلاس آموزشی ترویجی شناسایی و کنترل آفات و بیماری های برنج در آغاجاری برگزار شد. زهره معظم زاده Sun, 20 Oct 2019 04:56:36 آغاز کشت محصولات پاییزه شهرستان رامهرمز با اولویت کشت دانه روغنی کلزا http://prajk.ir/news/11976/آغاز-کشت-محصولات-پاییزه-شهرستان-رامهرمز--با-اولویت-کشت-دانه-روغنی-کلزا http://prajk.ir/news/11976/آغاز-کشت-محصولات-پاییزه-شهرستان-رامهرمز--با-اولویت-کشت-دانه-روغنی-کلزا رامهرمز ار Sat, 19 Oct 2019 02:24:28 برگزاری دوره کلزا و گندم ویژه مروجان پهنه شهرستانهای رامهرمز- بهبهان و آغاجاری http://prajk.ir/news/11975/برگزاری-دوره-کلزا-و-گندم-ویژه-مروجان-پهنه-شهرستانهای-رامهرمز--بهبهان-و-آغاجاری http://prajk.ir/news/11975/برگزاری-دوره-کلزا-و-گندم-ویژه-مروجان-پهنه-شهرستانهای-رامهرمز--بهبهان-و-آغاجاری رامهرمز ار Fri, 18 Oct 2019 03:19:18 برگزاری کلاسهای آموزشی ترویج کشت کلزا ویژه اراضی زیر طرح رهبری http://prajk.ir/news/11974/برگزاری-کلاسهای-آموزشی-ترویج-کشت-کلزا-ویژه-اراضی-زیر-طرح-رهبری http://prajk.ir/news/11974/برگزاری-کلاسهای-آموزشی-ترویج-کشت-کلزا-ویژه-اراضی-زیر-طرح-رهبری رامهرمز ار Fri, 18 Oct 2019 03:07:23 پیام تسلیت اربعین حسینی http://prajk.ir/news/11973/پیام-تسلیت-اربعین-حسینی http://prajk.ir/news/11973/پیام-تسلیت-اربعین-حسینی زهره معظم زاده Wed, 16 Oct 2019 07:47:45 گرامیداشت روز تربیت بدنی http://prajk.ir/news/11972/گرامیداشت-روز-تربیت-بدنی http://prajk.ir/news/11972/گرامیداشت-روز-تربیت-بدنی روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در پیامی روز تربیت بدنی را گرامی داشت. زهره معظم زاده Wed, 16 Oct 2019 07:20:31 تامین و توزیع آرد و نان زائران اربعـین حسینی http://prajk.ir/news/11971/تامین-و-توزیع-آرد-و-نان-زائران-اربعـین-حسینی http://prajk.ir/news/11971/تامین-و-توزیع-آرد-و-نان-زائران-اربعـین-حسینی بیش از 200 تن آرد خام به مواکب مستقر در مرزهای چذابه و شلمچه اختصاص یافت. زهره معظم زاده Wed, 16 Oct 2019 06:39:28 اطلاعیه شماره 17 هواشناسی http://prajk.ir/news/11970/اطلاعیه-شماره-17-هواشناسی http://prajk.ir/news/11970/اطلاعیه-شماره-17-هواشناسی دامداران و کشاورزان تمهیدات لازم جهت پیشگیری از خسارات بارندگی را فراهم کنند زهره معظم زاده Wed, 16 Oct 2019 06:23:51 برگزاری کلاس آموزشی آفات و بیماری های برنج در شهرستان آغاجاری http://prajk.ir/news/11969/برگزاری-کلاس-آموزشی-آفات-و-بیماری-های-برنج-در-شهرستان-آغاجاری http://prajk.ir/news/11969/برگزاری-کلاس-آموزشی-آفات-و-بیماری-های-برنج-در-شهرستان-آغاجاری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آغاجاری اعلام کرد: کلاس آموزشی ترویجی شناسایی و کنترل آفات و بیماری های برنج در مرکز خدمات جولکی شهرستان آغاجاری برگزارشد. مهندس کاظمی افزود: این کلاس آموزشی توسط کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی جولکی و با حضور 18 نفر از کشاورزان برگزار شد. زینب سبزی والا Wed, 16 Oct 2019 05:37:52 برداشت حبوبات از مزارع امیدیه http://prajk.ir/news/11968/برداشت-حبوبات-از-مزارع-امیدیه http://prajk.ir/news/11968/برداشت-حبوبات-از-مزارع-امیدیه امیدیه موسوی Wed, 16 Oct 2019 04:33:40 حمایت از کشاورزان رامشیر با توزیع سوخت http://prajk.ir/news/11967/حمایت-از-کشاورزان-رامشیر-با-توزیع-سوخت http://prajk.ir/news/11967/حمایت-از-کشاورزان-رامشیر-با-توزیع-سوخت 5 میلیون لیتر سوخت یارانه دار بین کشاورزان رامشیر توزیع شد. زهره معظم زاده Wed, 16 Oct 2019 04:12:50 کنجد جایگزینی خوب برای محصولات آب بر http://prajk.ir/news/11966/کنجد-جایگزینی-خوب-برای-محصولات-آب-بر http://prajk.ir/news/11966/کنجد-جایگزینی-خوب-برای-محصولات-آب-بر عملیات برداشت کنجد در امیدیه آغاز شد. زهره معظم زاده Wed, 16 Oct 2019 04:09:22 پیش بینی اشتغال بیش از 200 نفر در بخش کشاورزی مسجدسلیمان http://prajk.ir/news/11965/پیش-بینی-اشتغال-بیش-از-200-نفر-در-بخش-کشاورزی-مسجدسلیمان http://prajk.ir/news/11965/پیش-بینی-اشتغال-بیش-از-200-نفر-در-بخش-کشاورزی-مسجدسلیمان 13 طرح کشاورزی در شهرستان مسجدسلیمان به بانک معرفی شدند. زهره معظم زاده Wed, 16 Oct 2019 06:41:36