امروز جمعه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸

تازه ها

هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون

« خدایی که آب را از آسمان فرو فرستاد که از آن بیاشامید و درختان پرورش دهید تا از میوه آن بهره مند شوید به برگ آن حیوانات خود را بچرانید.»

سوره مبارکه نحل آیه 10

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7

لزوم کارت معاینه فنی کمباین داران قبل از برداشت محصول

کلاش تنظیم کمباین در شهرستان هفتگل یرگزار شد.

اسکان دامداران سیل زده در هفتگل

دامداران سیل زده استان در شهرستان هفتگل اسکان یافتند.

اشتغالزایی در هفتکل با اجرای طرح گلخانه ای

مجتمع گلخانه ای هفتکل به مرحله اجرا رسید.

آموزش دامداران هفتکلی با پرورش دام سبک و سنگین

در راستای ارتقاء سطح علمی دامداران شهرستان هفتگل یک دوره آموزشی در خصوص پروزرش دام سبک و سنگین برگزار شد.

افزایش سطح سیستم آبیاری تحت فشار در هفتکل

یک طرح آبیاری تحت فشار در شهرستان هفتکل افتتاح شد.

ارتقاء تولید گوشت قرمز در هفتکل

دو واحد دامپروری در هفتکل بهره برداری شد.

تغذیه مزارع گندم و جو در هفتکل با کود اوره

یک هزار تن کود اوره بین کشاورزان شهرستان هفتکل توزیع شد.
خطا در دریافت اطلاعات

اوقات شرعی