امروز چهارشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۸

تازه ها

« صَديقُ كُلِّ امْرِء عَقْلُهُ وَ عَدُوُّهُ جَهْلُهُ ».

دوست هر كس عقل او، و دشمنش جهل اوست.

امام رضا (ع)

برگزاری دوره آمورشی فنی حرفه ای ویژه زنان روستایی در زمینه امنیت غذایی درروستای مهاجرین مرکز خدمات سرخه ازتوابع شهرستان شوش

به منظور بالا بردن سطح دانش بومی کشاورزان وتوسعه یک دوره آمورشی فنی حرفه ای ویژه زنان روستایی در زمینه امنیت غذایی درروستای مهاجرین

برگزاری دوره آمورشی فنی حرفه ای ویژه زنان روستایی در زمینه توت فرنگی درروستای دوسلق مرکز خدمات چنانه ازتوابع شهرستان شوش

به منظور بالا بردن سطح دانش بومی کشاورزان وتوسعه یک دوره آمورشی فنی حرفه ای ویژه زنان روستایی در زمینه توت فرنگی

برگزاری دوره آمورشی فنی حرفه ای ویژه زنان روستایی در زمینه پرورش زنبور عسل درروستای شاور مرکز خدمات شاور ازتوابع شهرستان شوش

به منظور بالا بردن سطح دانش بومی کشاورزان وتوسعه یک دوره آمورشی فنی حرفه ای ویژه زنان روستایی در زمینه پرورش زنبور عسل

برگزاری دوره آمورشی فنی حرفه ای ویژه زنان روستایی در زمینه سبزی وصیفی درروستای دوسلق مرکز خدمات چنانه ازتوابع شهرستان شوش

به منظور بالا بردن سطح دانش بومی کشاورزان وتوسعه یک دوره آمورشی فنی حرفه ای ویژه زنان روستایی در زمینه سبزی وصیفی

برگزاری دوره آمورشی فنی حرفه ای ویژه زنان روستایی در زمینه سبزی وصیفی درروستای قلعه نصیر مرکز خدمات بن معلاازتوابع شهرستان شوش

ه منظور بالا بردن سطح دانش بومی کشاورزان وتوسعه یک دوره آمورشی فنی حرفه ای ویژه زنان روستایی در زمینه سبزی وصیفی درروستای قلعه نصیر

برگزاری دوره آمورشی فنی حرفه ای ویژه زنان روستایی در زمینه سبزی وصیفی درروستای بهرام مرکز خدمات بن معلاازتوابع شهرستان شوش

به منظور بالا بردن سطح دانش بومی کشاورزان وتوسعه یک دوره آمورشی فنی حرفه ای ویژه زنان روستایی در زمینه سبزی وصیفی درروستای بهرام

برگزاری دوره آمورشی فنی حرفه ای ویژه زنان روستایی در زمینه سبزی وصیفی درروستای حمید آباد مرکز خدمات حر ریاحی ازتوابع شهرستان شوش

به منظور بالا بردن سطح دانش بومی کشاورزان وتوسعه یک دوره آمورشی فنی حرفه ای ویژه زنان روستایی در زمینه سبزی وصیفی

اجرای طرح تحقیقی ترویجی مقایسه 8رقم گندم امید بخش درشهرستان شوش

این طرح به منظور شناسایی بهترین ارقام ولاین ها جهت کشت ورسیدن مناسبترین عملکرد درروستای خارکوب ازتوابع مرکزخدمات بن معلا

بازدید معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی از مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان شوش

بازدید معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی آقای دکتر مویداز مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان شوش وپروژهای درحال اجرا درشهرستان.97-9-25

*کشت شلغم در شهرستان شوش*

در فصل زراعی جاری ارقام مختلف شلغم در سطح 8هکتار در اراضی کشاورزی این شهرستان کشت گردیده است./97-9-25

کشت کرفس در شهرستان شوش

در سال زراعی جاری کشت کرفس در سطح 15هکتار در اراضی کشاورزی این شهرستان کشت گردیده که نسبت به سال گذشته 3هکتار افزایش سطح داشته

*کشت اسفناج در شهرستان شوش*

در سال زراعی جاری کشت اسفناج در سطح 10 هکتار در اراضی کشاورزی این شهرستان کشت گردیده که نسبت به سال گذشته 6 کاهش سطح زیر کشت داشته است 97-9-25

کشت گوجه فرنگی زیر پلاستیک درمزارع شهرستان شوش

در فصل زراعی جاری ارقام مختلف محصول گوجه فرنگی تاکنون در سطح 10هکتار در اراضی کشاورزی کشت گردیده که نسبت به سال گذشته کاهش محسوسی داشته است ./97-9-25 .

کشت بادمجان زیرپلاستیک در مزارع شهرستان شوش

در فصل زراعی جاری کشت بادمجان در سطح 38هکتار در اراضی کشاورزی شهرستان شوش کشت گردیده که نسبت به سال گذشته 7هکتار کاهش سطح زیر کشت داشته

کشت انواع سبزی و صیفی در شوش

بیش از 2 هزار هکتار از مزارع شهرستان شوش زیر کشت سبزی و صیفی رفته است.

افزایش کشت چغندر قند در شوش

در بیش از 6 هزار هکتار از مزارع شهرستان شوش چغندر قند کشت شده است.

کشت دانه روغنی کلزا در شهرستان شوش

تاکنون در افزون بر 5 هزار هکتار از اراضی شهرستان شوش به زیر کشت کلزا رفته است.

*کشت باقلا در شهرستان شوش*

در فصل زراعی جاری ارقام مختلف باقلا در سطح 15 هکتار در اراضی کشاورزی این شهرستان کشت گردیده است./97-9-19

*کشت فلفل دلمه ای در شهرستان شوش*

در فصل زراعی جاری ارقام مختلف فلفل دلمه ای در سطح 31هکتار در اراضی کشاورزی این شهرستان کشت گردیده است./97-9-19

کشت جعفری در شهرستان شوش

در فصل زراعی جاری ارقام مختلف جعفری در سطح 195 هکتار در اراضی کشاورزی این شهرستان کشت گردیده که نسبت سال گذشته 142هکتار کاهش سطح داشته است
خطا در دریافت اطلاعات

اوقات شرعی