امروز پنجشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸

تازه ها

هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون

« خدایی که آب را از آسمان فرو فرستاد که از آن بیاشامید و درختان پرورش دهید تا از میوه آن بهره مند شوید به برگ آن حیوانات خود را بچرانید.»

سوره مبارکه نحل آیه 10

کنترل آفات با تکریب نخیلات در هویزه

عملیات تکریب نخیلات در شهرستان هویزه در حال انجام است.

ترویج حفظ کاربری اراضی کشاورزی در هویزه

دوره آموزشی امور اراضی در شهرستان هویزه برگزار شد.

آشنایی کشاورزان هویزه با بیمه محصولات کشاورزی

کلاس آموزشی ترویج بیمه کشاورزی و مدیریت ریسک در شهرستان هویزه برگزار شد.

استفاده از تکنیک رقم مقاوم به شوری در هویزه

در 5 هکتار از اراضی طرح 550 هزار هکتاری شهرستان هویزه رقم مقاوم به شوری کشت شد.

کشت سایت الگویی گندم طرح 550هزار هکتاری مقام معظم رهبری

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هویزه از اجرای سایت الگویی گندم با تکنیک استفاده از رقم مقاوم به شوری در این شهرستان خبر داد.

آشنایی کشاورزان هویزه با انواع کودها

کلاس آموزشی آشنایی با کودها در هویزه برگزار شد.

ترغیب کشاورزان هویزه به بیمه محصولات کشاورزی

دوره آموزشی آشنایی با بیمه مزارع کشاورزی برگزار شد.

اجرای تکنیک قطع آب در مزرعه گندم هویزه

در 10 هکتار از مزارع گندم شهرستان هویزه تکنیک قطع آب اجرا شد.
خطا در دریافت اطلاعات

اوقات شرعی