امروز پنجشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸

تازه ها

هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون

« خدایی که آب را از آسمان فرو فرستاد که از آن بیاشامید و درختان پرورش دهید تا از میوه آن بهره مند شوید به برگ آن حیوانات خود را بچرانید.»

سوره مبارکه نحل آیه 10

تأمین علوفه دامی سیل زدگان هویزه

بین دامداران سیل زده ی شهر رفیع علوفه توزیع شد.

بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از مناطق در معرض سیل هویزه

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان به همراه مدیران از مناطق در معرض سیل در شهرستان هویزه بازدید کرد.

ترویج کشت کلزا در هویزه

دوره آموزشی اصول کشت کلزا در شهرستان هویزه برگزار شد.

آشنایی دانش آموزان هویزه با قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی

دوره حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در یکی از مدارس شهرستان هویزه برگزار شد.

پیشگیری از بیماری های مشترک دام و انسان در هویزه

کلاس آموزشی آشنایی با بیماری های مشترک دام و انسان در شهرستان هویزه برگزار شد.

اندازه گیری میزان آب مصرفی در سایت های الگویی کلزای هویزه

میزان آب دوم سایت های کلزا با استفاده از کودهای ریز مغذی در شهرستان هویزه انجام شد.
خطا در دریافت اطلاعات

اوقات شرعی